Η υπηρεσία παρέχεται από το Λογισμικό Οργάνωσης Παιδιατρικού Ιατρείου www.mychildren.gr